XE MERCEDES ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH CHÍNH HÃNG

Cập nhật: 21/09/2018

Danh sách xe Mercedes đã qua sử dụng đang có sẵn tại Mercedes-Benz Vietnam Star

Để kiểm tra thông tin của từng xe, Quý khách vui lòng gọi Hotline 0938.873.978

CPO (CERTIFIED PRE-OWNED) CARS FOR SALE 2018
No. Model Plate Number Color Registration day Production year Km Selling price Location
1 A250 50LD-106.43 Red/black 5-Jun-18 2016 3,500      1,659,000,000 PMH
2 CLA200 50LD-107.45 Red/black 6-Jun-18 2016 3,900      1,490,000,000 PMH
3 C200 29LD-068.05 Brown/black 31-May-18 2017 28      1,469,000,000
4 C200 29LD-069.38 Blue890/Black 13-Jul-18 2017 26      1,469,000,000
5 C200 29LD-069.72 Black/beige 26-Jul-18 2017 28      1,469,000,000
7 C200 50LD-108.90 Brown/black 5-Jul-18 2017 20      1,469,000,000
8 C200 50LD-110.28 Blue896/black 23-Jul-18 2017 20      1,469,000,000
9 C250 50LD-108.60 Blue/beige 22-Jun-18 2017 20      1,709,000,000
10 C250 50LD-109.13 Black/grey 4-Jul-18 2017 20      1,709,000,000
11 C250 50LD-108.62 Sil775/black 6-Jul-18 2017 20      1,709,000,000
12 C250 50LD-111.81 White/beige 23-Jul-18 2017 20      1,709,000,000
13 C300 50LD108.77 Blue896/black 12-Jul-18 2017 20      1,929,000,000 PMH
14 C300 50LD-106.94 Brown/black 6-Jun-18 2017 20      1,929,000,000
15 E200 50LD-109.39 Brown/black 12-Jul-18 2017 20      2,079,000,000
16 E200 50LD-105.57 Sil988/black 6-Apr-18 2017 8,500      1,979,000,000
17 E200 50LD-106.21 Sil988/black 5-Jun-18 2017 20      2,079,000,000
18 E200 50LD-111.40 Brown/black 23-Jul-18 2017 20      2,079,000,000
19 E250 50LD-108.46 Black/black 12-Jul-18 2017 20      2,439,000,000
20 E250 50LD-107.91 Brown/black 5-Jun-18 2017 20      2,439,000,000
21 E250 50LD-110.82 Black/brown 3-Aug-18 2016 20      2,350,000,000
22 E250 50LD-103.67 Sil988/black 21-Mar-18 2016 5,100      2,300,000,000 TT
23 E250 50LD-104.88 Blue/black 22-Mar-18 2017 10,500      2,390,000,000
24 E250 50LD-099.41 Black/black 15-Dec-17 2016 15,000      2,250,000,000 PMH
25 GLC200 29LD-069.59 White/black 22-Jun-18 2018 350      1,750,000,000
26 GLC200 29LD-069.53 White/beige 25-Jun-18 2018 28      1,750,000,000
27 GLC200 50LD-110.83 White/black 23-Jul-18 2018 28      1,750,000,000
28 GLE400 Exclusive 50LD-107.39 White/brown 24-May-18 2016 6,500      3,750,000,000 Arthur
29 S450 50LD-110.35 Black183/black 1-Aug-18 2017 3,500      4,099,000,000 demo
30 S500 50LD-096.04 Black/beige 16-Sep-17 2016 9,800      5,250,000,000 PMH
31 V220CDI 50LD-079.94 White/balck 6-Sep-17 2016 20,800 2,150,000,000 PMH
32 CLS350 50LD-103.94 White/black 31-Mar-18 2014 1,000      3,600,000,000 PMH